O nás

Po viac ako 10 ročných skúsenostiach v zasielateľstve a medzinárodnej preprave vznikla v roku 2015 spoločnosť SCHNELL Slovakia s.r.o. Našou hlavnou činnosťou je zasielateľstvo. Realizujeme prepravy zásielok v rámci všetkých štátov Európskej únie s hlavným dôrazom na krajiny západnej Európy ako Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Benelux. Takisto zabezpečujeme prepravy v rámci Slovenska a Česka. Na zabezpečenie prepráv využívame služby zmluvných dopravcov.
preprava tovaru formou dokládky
až po komplet LKW 24 ton
preprava nebezpečného tovaru
v zmysle dohovoru ADR
preprava tovaru vozidlami podľa potreby zákazníka (štandard, megatrailer , jumbo - súprava, plachtový náves, box )
preprava tovaru chladiacimi a
izotermickými vozidlami
Prepravy špeciálnych zásielok
vnútroštátna preprava

Poistenie zodpovednosti

SCHNELL Slovakia s.r.o. má v UNIQA, a.s. uzatvorené "Poistenie zodpovednosti zasielateľa" (poistná zmluva č. 9127001103) s maximálnym krytím cca. 200.000,- EUR. Táto poistná zmluva pokrýva zodpovednosť zasielateľa za škodu spôsobenú príkazcovia/alebo tretej osobe pri vykonávaní zasielateľskej činnosti, pokiaľ táto zodpovednosť vyplýva z právnych predpisov upravujúcich zasielateľskú činnosť, zo zasielateľskej zmluvy a/alebo zo zmlúv o vedľajších službách.

V prípade obstarania prepravných služieb u našich zmluvných dopravcov v cestnej nákladnej doprave, keď spoločnosť SCHNELL Slovakia s.r.o. vystupuje ako zasielateľ, majú tieto dopravné firmy uzatvorené „Poistenie zodpovednosti dopravcu“ s poistným krytím do výšky cca. 241 000,- EUR. Platnosť poistných zmlúv našich zmluvných dopravcov pravidelne preverujeme.
SCHNELL Slovakia s.r.o.
Komenského 14419/18D
974 01 Banská Bystrica
bartko@schnell.sk
+421 917 433 679

dispo@schnell.sk
+421 917 521 443

IČO: 48245763
DIČ: 2120099509
IČ DPH: SK2120099509